Ułatwienia dostępu

telefon SOSW4

Zadzwoń do nas

660 637 507

12 430 54 00

adres SOSW4

Nasz adres

ul. Hieronima Wietora 7

Wyżywienie

WYŻYWIENIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

 W razie nieobecności ucznia  w danym dniu lub jednorazowej rezygnacji z posiłków, rodzice są zobowiązani najpóźniej do godziny 8.00 powiadomić o tym SEKRETARIAT SZKOŁY.

Telefon: 12 430 54 00 wew.21 lub 660 637 507, od poniedziałku do piątku od 7.00 – 15.00

 

Jeśli sekretariat nie otrzyma zgłoszenia do godziny 8.00, opłata za posiłki zostanie naliczona.

Nieobecność wychowanka internatu powinna być zgłoszona w poniedziałek do godziny 8.00

 

Stawka żywieniowa w naszym Ośrodku w roku szkolnym 2023/2024 nie zmieniła się i wynosi:

 

                                                                                                    Śniadanie - 5,80 zł

                                                                                    Obiad       - 7,20

                                                                                    Kolacja     - 7,00 (w tym podwieczorek dla wychowanków internatu)

 

Wpłat należy dokonywać za każdy miesiąc do 10-go dnia kolejnego miesiąca.

Określoną przez intendenta kwotę można przesłać przelewem na poniższy numer konta bankowego:

05 1020 2892 0000 5002 0591 0866

(PKO BP O/Kraków).

Tytuł przelewu: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, MIESIĄC, z dopiskiem: ŻYWIENIE

Wpłaty można dokonać również bezpośrednio u intendentki ośrodka (pokój w przyziemiu).

W celu uzyskania informacji na temat żywienia lub dokładnej kwoty za dany miesiąc prosimy o kontakt telefoniczny.

 

INTENDENTKA – Pani Beata Lachowska

tel. 12 430 54 00 wew. 27

 

 

Bardzo prosimy o terminowe dokonywanie wpłat. Dziękujemy.

 

* Rodzice/opiekunowie prawni chcący skorzystać z dofinansowania posiłków w szkole mogą zwrócić się z wnioskiem do MOPS/ GOPS zgodnie z adresem zamieszkania.

** W przypadku przyznania refundacji żywienia przez Ośrodki Pomocy Społecznej, przypominamy o konieczności dostarczenia takiej decyzji do Intendenta Ośrodka lub Pedagoga szkolnego. W przyadku braku zgłoszenia i niesostarczenia deczji do szkoły, kosztami posiłków będą obciążeni rodzice/opiekunowie prawni.