telefon SOSW4

Zadzwoń do nas

660 637 507

12 430 54 00

 

adres SOSW4

Nasz adres

ul. Hieronima Wietora 7

Rekrutacja

Nasz Ośrodek to:

 

 • Przedszkole Nr 15
 • Szkoła Podstawowa Nr 6
 • Filia Nr 1 Szkoły Podstawowej Nr 6 (os.Zielone 28)
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 3
 • Świetlica (od godz. 6.30 – 17.00)
 • Internat

 

Placówka jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym i głębokim oraz dla osób z autyzmem i z niepełnosprawnością sprzężoną.

 

Naszym codziennym hasłem jest „otwarcie na świat”.

 

Stosujemy metody:

 

 • Stymulacji i integracji polisensorycznej
 • Poranny Krąg,
 • Zajęcia z Żywiołami,
 • Programy Aktywności Knillów,
 • Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • Dobrego Startu, Terapii Affolter,
 • Ośrodków Pracy,
 • Treningu umiejętności społecznych,
 • Logoterapii,
 • Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej AAC,
 • Biblioterapii,
 • Muzykoterapii,
 • Arteterapii,
 • Batii Strauss,
 • Klanzy,
 • Hipoterapii,
 • oraz elementy metod J. Cieszyńskiej, Terapii Behawioralnej
 • i inne..

 

Organizujemy:

 

 • Liczne imprezy okolicznościowe,
 • wycieczki,
 • zajęcia sportowe,
 • taneczne,
 • muzyczne,
 • wyjścia do kina,
 • teatru
 • filharmonii.

 

W Ośrodku działa Stowarzyszenie „Razem z Czwórką”, sekcja Olimpiad Specjalnych, Grupa Gateway, liczne koła zainteresowań oraz Grupa Wsparcia dla Rodziców.

 

Trwają zapisy. Zapraszamy!

 

Informacje dodatkowe:

 

Godziny pracy Ośrodka:

6.30-8.00                               dyżur świetlicowy

8.00-13.00 (15.00)                 zajęcia lekcyjne

13.00-17.00                           zajęcia świetlicowe

 

Internat funkcjonuje od poniedziałku godz.6.00 do piątku godz.18.00

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do placówki:

 

 • Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • Skierowanie do placówki
 • Orzeczenie o niepełnosprawności
 • Odpis aktu urodzenia (kserokopia) oraz 2 fotografie dziecka
 • Karta zdrowia dziecka + dokumentacja medyczna
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum