telefon SOSW4

Zadzwoń do nas

660 637 507

12 430 54 00

 

adres SOSW4

Nasz adres

ul. Hieronima Wietora 7

Pedagog

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 4 jest zatrudniony pedagog  w wymiarze 11 godzin tygodniowo, tzn. połowy etatu. Pod jego merytoryczną opieką  pozostają uczniowie wszystkich szkół ośrodka (szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły przysposabiającej do pracy).

 

Współpracuje on na co dzień z kadrą pedagogiczną placówki i rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie minimalizowania skutków zaburzeń psychofizycznych wychowanków, a także rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów mogą liczyć na jego pomoc i wsparcie w nurtujących ich sprawach i problemach. W tym celu pedagog pełni dyżur, podczas  którego rodzice mogą osobiście lub telefonicznie zgłosić swoje zapotrzebowanie.