telefon SOSW4

Zadzwoń do nas

660 637 507

12 430 54 00

 

adres SOSW4

Nasz adres

ul. Hieronima Wietora 7

Biblioteka

 

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

w roku szkolnym 2021/2022

 

Poniedziałek     10.00 - 12.00

Wtorek               9.00 - 14.00

Środa                 9.00 - 11.00 

Czwartek           13.00 - 14.00

 

 

Zapraszam serdecznie mgr Małgorzata Szyrska

 

Biblioteka szkolna działa prawie od początku istnienia naszej placówki, czyli od 1965 roku. Księgozbiór obejmuje bogaty wybór książek z zakresu pedagogiki, psychologii, pedagogiki specjalnej oraz książek i alternatywnych materiałów czytelniczych dostosowanych do potrzeb naszych uczniów. Oprócz książek w bibliotece gromadzone są pomoce dydaktyczne, filmy, gry i zabawy interaktywne o charakterze edukacyjnym.

Biblioteka składa się z dwóch pomieszczeń, w których jedno pełni rolę czytelni, a drugie wypożyczalni. W czytelni funkcjonuje CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ, w skład którego wchodzą: cztery stanowiska komputerowe, telewizor LCD, projektor multimedialny i tablica interaktywna. Księgozbiór dla dzieci jest opatrzony obrazkami z komunikacji alternatywnej pcs tak, aby uczeń mógł samodzielnie dokonywać wyborów literatury bez umiejętności czytania.

Zbiory biblioteczne są wprowadzone do programu komputerowego „Biblos”, który obsługuje wszystkich czytelników. Pod koniec roku szkolnego dokonywane są roczne podsumowania czytelnictwa w naszej szkole.

Książka ma ogromne znaczenie w życiu osób niepełnosprawnych umysłowo. Sprzyja poznawaniu przez nich otaczającego świata i rozumienia go, uczy myśleć, kształci mowę, wzbogaca wyobraźnię i oddziałuje na osobowość. Czytanie i obcowanie z książką jest formą pożytecznego spędzania czasu wolnego(E. Tomasik). Pomimo trudności z opanowaniem techniki czytania ze zrozumieniem, uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną mają wielką potrzebę kontaktu z książką i z utworem literackim. W tym przypadku kontakt dziecka z utworem literackim i książką musi odbywać się w sposób specyficzny. Proponowane książki muszą mieć atrakcyjną formę zewnętrzną, aby były w stanie przez dłuższy czas utrzymać uwagę dziecka. Ich treść powinna być dostosowana do możliwości i potrzeb percepcyjnych naszego czytelnika.

Książki potrafią być ciekawe a nawet zaskakujące !

Uwzględniając specyfikę naszej placówki w bibliotece są gromadzone książki bogato ilustrowane,  z ruchomymi częściami obrazków. Doskonałym uzupełnieniem są książki dźwiękowe czytane przez naciśnięcie odpowiedniego guziczka lub z dodatkową płytą z tekstem. Czytelnik naszej biblioteki dzięki kontaktowi z takimi formami wydawniczymi łatwiej poddaje się procesom poznawczym, psychicznym i społecznym. Jeśli proces czytelniczy będzie wsparty długotrwałym procesem biblioterapeutycznym, to efekty będą o wiele większe.

25

Przy współpracy z nauczycielami i rodzicami staramy się regularnie wypożyczać uczniom książki do domu tak, aby wyrobić w dziecku nawyk zabierania książek, pokazywania ich rodzicom i zachęcania do wspólnego czytania. Ważne jest wyrabianie nawyku dbania o wypożyczone materiały, a także pamiętanie o zwrocie ich do biblioteki.

JESTEM SAMODZIELNY

31

Miło patrzeć jak dzieci rozwijają się, otwierają na świat i na drugiego człowieka, nabierają pewności siebie i samodzielności.

 Zapraszam i Ciebie do podjęcia tej przygody !

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. W bibliotece szkolnej zgromadzone są książki z zakresu pedagogiki specjalnej, pedagogiki, psychologii, książeczki dla dzieci oraz pomoce do zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Z  biblioteki mogą korzystać nauczyciele, wychowawcy, uczniowie, rodzice i personel pomocniczy zatrudniony w SOSW nr 4.
 3. Przy zapisie do biblioteki zgłaszający powinien podać swoje dane, które zostaną umieszczone w programie komputerowym.  Nowy czytelnik musi przeczytać i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
 4. Uczniowie mogą pożyczać książki i pomoce do domu pod opieką nauczycieli, wychowawców i rodziców, którzy przejmują odpowiedzialność za terminowe zwroty i stan techniczny książek.
 5. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan techniczny i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 6. Jeśli czytelnik nie jest bezpośrednio związany z SOSW nr 4 bibliotekarz może pobrać zwrotną kaucję.
 7. Wypożyczać można jednocześnie 3 woluminy, 5 pomocy dydaktycznych i materiałów audiowizualnych.
 8. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.
 9. Na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego książki i pomoce należy bezwzględnie zwrócić do biblioteki.
 10. Przed zakończeniem pracy w SOSW nr 4 lub ukończeniem szkoły należy rozliczyć się z biblioteką.
 11. Za szkody wynikłe ze zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książek lub innych materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik. W zamian musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej(zniszczonej).
 12. Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz w porozumieniu z dyrekcją szkoły

BIBLIOTERAPIA

Termin „biblioterapia” pochodzi od  wyrazów „biblion” czyli książka i „therapeuo” –leczę. Jest to rodzaj terapii, który przewiduje stosowanie „lektury książek i innych materiałów drukowanych jako środka terapeutycznego w leczeniu chorych”(E. Konieczna).

Pedagogiczne ujęcie biblioterapii  oddziaływanie poprzez książkę postrzega jako „proces edukacyjny, w której pacjent uczy się sposobów radzenia sobie w trudnej dla siebie sytuacji”. Podstawową jej funkcją jest kształtowanie postaw społecznie oczekiwanych.

Formy biblioterapii dla naszych czytelników nie przypominają klasycznych modeli postępowania biblioterapeutycznego. Ten rodzaj oddziaływań na dziecko można nazwać biblioterapią edukacyjną rozumianą jako część biblioterapii wychowawczej. Kładzie się w niej główny nacisk na zajęcia edukacyjne, ale w aspekcie wzbogacania nimi procesu rewalidacyjnego(I. Borecka).

W tym celu stosuję różne sprawdzone formy pracy z czytelnikiem, które mają znaczenie terapeutyczne, wspierające rozwój dziecka, wzmacniające jego poczucie wartości i rozwijające jego twórczą aktywność. Do najbardziej przydatnych w rewalidacji należy zaliczyć:

51

 • oglądanie książek bogato ilustrowanych o tematyce baśniowej, bajkowej lub innej (książki przyrodnicze, podróżnicze, o zwierzętach)
 • zabawę książkami – zabawkami z ciekawymi dodatkami (okienka, pozytywki, odgłosy, ruchome postacie itd)
 • zabawy i gry czytelnicze
 • gry i zabawy edukacyjne oparte o bajki i baśnie
 • inscenizację utworów literackich
 • przedstawienie w teatrzyku kukiełkowym i teatrzyku cieni

Oprócz indywidualnych zajęć z wybranymi uczniami prowadzę raz w roku serię zajęć biblioterapeutycznych we wszystkich klasach oparte o mój program „My i świat kultury” . Moim zadaniem jest zapoznanie z utworem literackim z danego państwa w ciekawej i zrozumiałej formie.

Zazwyczaj jest to teatrzyk kukiełkowy, teatr cieni, film, rozmowy pacynek wykorzystujące różne ciekawe rekwizyty. Następnie w celu utrwalenia treści konieczna jest zabawa dramowa, czytelnicza lub logopedyczna. Ważnym elementem zajęć stało się powitanie, nauka okazywania emocji, określenie swojego samopoczucia przed i po zajęciach.

Do każdego utworu przygotowuję nowy zestaw pomocy dydaktyczno-terapeutycznych, które gromadzę od lat w bibliotece szkolnej. Wszystkie zastosowane zabawy obok oddziaływania terapeutycznego pełniły również zadania rewalidacyjne. W ten sposób już od dziesięciu lat wędrujemy w bibliotece przez różne kraje, poznając obok kultury, przyrody oraz kuchni – literaturę danego państwa.

61

71