Ułatwienia dostępu

telefon SOSW4

Zadzwoń do nas

660 637 507

12 430 54 00

adres SOSW4

Nasz adres

ul. Hieronima Wietora 7

Regulamin

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PRZY SOSW NR 4 W KRAKOWIE

 

 1. W bibliotece szkolnej zgromadzone są książki z zakresu pedagogiki specjalnej, pedagogiki, psychologii, książeczki dla dzieci oraz pomoce do zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Z  biblioteki mogą korzystać nauczyciele, wychowawcy, uczniowie, rodzice i personel pomocniczy zatrudniony w SOSW nr 4.
 3. Przy zapisie do biblioteki zgłaszający powinien podać swoje dane, które zostaną umieszczone w programie komputerowym.  Nowy czytelnik musi przeczytać i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
 4. Uczniowie mogą pożyczać książki i pomoce do domu pod opieką nauczycieli, wychowawców i rodziców, którzy przejmują odpowiedzialność za terminowe zwroty i stan techniczny książek.
 5. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan techniczny i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 6. Jeśli czytelnik nie jest bezpośrednio związany z SOSW nr 4 bibliotekarz może pobrać zwrotną kaucję.
 7. Wypożyczać można jednocześnie 3 woluminy, 5 pomocy dydaktycznych i materiałów audiowizualnych.
 8. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.
 9. Na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego książki i pomoce należy bezwzględnie zwrócić do biblioteki.
 10. Przed zakończeniem pracy w SOSW nr 4 lub ukończeniem szkoły należy rozliczyć się z biblioteką.
 11. Za szkody wynikłe ze zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książek lub innych materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik. W zamian musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej(zniszczonej).
 12. Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

 

Dyrekcja SOSW nr 4 w Krakowie