Ułatwienia dostępu

telefon SOSW4

Zadzwoń do nas

660 637 507

12 430 54 00

adres SOSW4

Nasz adres

ul. Hieronima Wietora 7

Łatwe AAC w szkole

Łatwe i przyjemne sposoby na wprowadzenie AAC w środowisku szkolnym

Komunikacja alternatywna i wspomagająca jest tematem wiodącym w naszej szkole. Zarówno nasi nauczyciele, jak i uczniowie chętnie rozwijają się w tym kierunku, wspólnie dążąc do skutecznego porozumiewania się. Nauczyciele chętnie uczestniczą  w kursach PECS, MAKATON oraz biorą udział w zespołach samokształceniowych i specjalistycznych webinariach. Każdy z naszych uczniów jest wyjątkowy i jeśli nie porozumiewa się werbalnie, najczęściej potrzebuje własnego systemu komunikacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości. Korzystając z wiedzy, własnych doświadczeń oraz wzorując się na specjalistach w dziedzinie AAC, wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań i odpowiadamy na poniższe pytanie:

 

W jaki sposób wprowadzać AAC, aby było to przyjemne dla uczniów

i zachęcało ich do komunikacji?

 

Pomysł numer 1: Tablica wyboru piosenek

Nasi uczniowie uwielbiają muzykę. Jedni słuchają Śpiewających Brzdąców, inni Czerwonych Gitar, a jeszcze inni… Zenka Martyniuka. Co ma z tym wspólnego AAC? Łatwo możemy połączyć tutaj przyjemne z pożytecznym: każdego dnia wyznaczamy czas na słuchanie piosenek (np. po Porannym Kręgu). Tworzymy tablicę wyboru piosenek: na zalaminowanej kartce przyklejamy stworzone w programie Boardmaker symbole PCS. Na symbolach zamieszczamy miniatury piosenek z YouTube. Okazuje się, że uczniowie doskonale je rozpoznają. Pozwalamy każdemu wychowankowi, aby poprzez oderwanie lub wskazanie symbolu wybrał piosenkę, której chce posłuchać. Trzeba pamiętać o tym, aby zawsze zamieszczać piosenki, których uczniowie rzeczywiście lubią słuchać, nawet jeśli będzie to utwór Disco Polo „Aleksandra” czy „Oczy Zielone”. Możliwość wyboru i wskazania ulubionej piosenki zdecydowanie zachęca do komunikacji a przede wszystkim rozwija samodzielność oraz daje możliwość stanowienia o sobie. Dobrym pomysłem jest też tworzenie symboli z piosenkami na daną porę roku lub okazję np.: piosenki zimowe, wakacyjne, kolędy. Tablicę wyboru umieszczamy w widocznym i dostępnym dla uczniów miejscu.

Pomysł nr 2: Kino piątkowe

Przychodzi piątek po południu, wszyscy są zmęczeni i najchętniej zamieniliby salę na kino domowe. Jeśli akurat w klasie znajduje się tablica multimedialna, interesującym pomysłem jest stworzenie popołudnia z bajkami lub filmami. I tutaj podobnie, tak jak w przypadku piosenek, tworzymy tablicę wyboru składającą się z kolorowej, zalaminowanej kartki, na której przyczepiamy symbole PCS, stworzone w programie Boardmaker. Umieszczamy miniatury z YouTube lub zdjęcia danej bajki czy filmu. Pozwalamy uczniom rozwijać zainteresowania oraz umożliwiamy im poczucie własnej sprawczości poprzez samodzielny wybór bajek i filmów. Tu również pamiętamy o tym, aby oprócz naszych propozycji filmowych zawrzeć te, które lubią nasi wychowankowie.

Pomysł nr 3: Plan dnia

W każdym oddziale naszego Ośrodka znajduje się plan dnia, składający się z symboli poszczególnych aktywności. W grupach rewalidacyjnych układamy go wspólnie, a w przypadku uczniów klas starszych lub kiedy poszczególne plany dnia różnią się od siebie znacząco – każdy układa plan dla siebie. Na planie dnia zaznaczamy zajęcia, które danego dnia się odbędą (religia, zajęcia plastyczne, logopedia, hipoterapia, czytanie), posiłki, czynności higieniczne. Często umieszczamy obok aktywności zdjęcia nauczycieli. Rano wspólnie układamy plan i zaznaczamy bieżącą czynność, a po jej zakończeniu zrywamy symbol z planu i przeklejamy następny w kolejności. Pozwala to na wyraźne zobrazowanie ciągu czynności w danym dniu oraz utrwalenie poczucia bezpieczeństwa naszych uczniów.

Pomysł nr 4: Religia

AAC można wprowadzać na każdych zajęciach, nawet na… religii. W naszej szkole uczniowie poznają symbole związane ze świętami kościelnymi, a także mają możliwość wybrania, za kogo chcą się pomodlić. To znakomity pomysł na to, aby dać możliwość wypowiedzenia się uczniom niemówiącym.

Pomysł nr 5: Książka do komunikacji

Większość z nas zna typowe książki PECS. Sprawdzają się znakomicie w przypadku uczniów ze spektrum autyzmu. Dla uczniów i wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną można zastosować książki w mniej rozbudowanej i schematycznej formie, aby zachęcić do sięgania po nie. Zamieszczajmy symbole, które związane są z zainteresowaniami uczniów: niech nie będą to tylko symbole: jeść, pić, jeszcze, koniec, toaleta, śniadanie. Wprowadzajmy kolorowe i charakterystyczne symbole z ulubionymi piosenkami, bajkami, dotyczące makijażu, piłki nożnej, zdjęcia zwierzaków domowych… W niektórych (podkreślamy: nie wszystkich) przypadkach warto pokusić się o kreatywność. Trzeba mieć na uwadze cel, jaki nam przyświeca w danej chwili a to właśnie jest  skuteczna komunikacja.

W powyższym artykule zostało przedstawionych kilka pomysłów na wdrażanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej, które z powodzeniem stosowane są w naszej szkole. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć poniżej oraz do korzystania z naszych pomysłów oraz do dzielenia się własnymi sposobami.