telefon SOSW4

Zadzwoń do nas

660 637 507

12 430 54 00

 

adres SOSW4

Nasz adres

ul. Hieronima Wietora 7

Historia ośrodka

Początki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 zwanego jeszcze nie tak dawno „ Szkołą Życia”, przypadają na rok 1963. Przy istniejącym w Krakowie Towarzystwie  do Walki z Kalectwem, powstaje w 1963 roku – Sekcja Rodziców Dzieci Oligofrenicznych.

 

W drugim roku działalności przechodzi pod patronat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i następnie przekształca się w „ Koło Rodziców Dzieci Specjalnej Troski”. Kraków stał się prekursorem działań, mających na celu objęcie upośledzonych umysłowo  dzieci opieką wychowawczą i pedagogiczną

 

Dnia 28 września 1964 roku, w budynku przy ulicy Pędzichów 16, mieszczącym Internat  Szkoły Zawodowej Dzieci Głuchych odbyły się pierwsze zajęcia  Szkoły Życia.

 

W początkowym okresie na zajęcia uczęszczało  40 dzieci. Zajęcia były prowadzone przez 3 nauczycieli, trojkę wychowawców oraz psychologa. Program dydaktyczny był opracowany na podstawie programu Szkoły Życia w Warszawie. Rok szkolny 1965/1966 przyniósł dalsze zmiany m in. : Szkoła Życia zostaje przeniesiona do budynku po byłej szkole podstawowej, na ulicę Żółkiewskiego 15. W tym czasie zostaje wydane Orzeczenie Organizacyjne, nadające szkole nową nazwę – Państwowy Zakład Wychowawczy ze Szkołą Życia .

 

Pierwszym Kierownikiem  zostaje  mgr Cecylia Włodarczyk, wcześniej pełniąca obowiązki wizytatora szkolnictwa specjalnego woj. krakowskiego.  Wzrasta ilość wychowanków oraz nauczycieli. Jako kryterium przyjęć przyjęto  – nie wiek, lecz poziom intelektualny, samodzielność oraz stopień sprawności. Prowadzono zajęcia z rytmiki, logopedii oraz gimnastyki  wyrównawczej.    Placówka stała się miejscem badań naukowych oraz praktyk  studenckich  dla studentów krakowskich uczelni : WSP i WSWF.

 

Rok szkolny 1966/1967 to kolejne zmiany w programie nauczania – wprowadzono program zajęć  praktyczno-technicznych, między innymi  gospodarstwo domowe i szycie.

 

W latach 1968-1969 powstała, jako jedna z form pracy drużyna harcerska  „Nieprzetartego Szlaku”.

 

W roku szkolnym 1976/1977 zakład otrzymał do realizacji  „ Program Nauczania Ośmioklasowej Szkoły Specjalnej dla Dzieci Umysłowo Upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym”.

 

W kolejnych latach 1978-1986 placówka przechodzi kolejne stadia reorganizacyjne.  

 

Dnia 1-go września  1978 roku, zostaje pozyskany nowy, większy budynek przy ulicy Hieronima Wietora ( wtedy ulica Małgorzaty Fornalskiej), w którym to Ośrodek mieści się do dnia dzisiejszego.

 

 

Następuje dalszy rozwój Placówki, zostają stworzone:

 

  • pracownie szycia, gospodarstwa domowego, tkactwa, majsterkowania.
  • Unowocześniają się gabinety lekarski  i stomatologiczny.  
  • Powstaje duże zaplecze gospodarcze wraz z pięknym placem – ogrodem zabaw.
  • Wzrasta systematycznie ilość wychowanków oraz kadry pedagogiczno-dydaktycznej.

 

Dnia 1 września 1986 roku , zostaje utworzony Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4. Równocześnie tworzony jest Internat.

 

Od 1 września 1998 roku powstają grupy rewalidacyjne dla dzieci młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym. Do dnia dzisiejszego Ośrodek pozostaje w niezmienionej strukturze.