telefon SOSW4

Zadzwoń do nas

660 637 507

12 430 54 00

 

adres SOSW4

Nasz adres

ul. Hieronima Wietora 7

O nas

Głównym zadaniem Naszego Ośrodka jest prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i rewalidacyjnej. Zadanie to jest realizowane zgodnie z zasadami współczesnej oligofrenopedagogiki, w oparciu o programy i plany nauczania, wychowania i rewalidacji.

 

Ośrodek został stworzony z myślą o dzieciach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, w wieku od 7 do 24 lat oraz  w stopniu głębokim w wieku od 7-go do 25-go roku życia. W szkole funkcjonują klasy dla dzieci z autyzmem, stworzone z myślą o ich szczególnych potrzebach. W Ośrodku przebywają dzieci z terenu miasta Krakowa oraz dzieci pochodzące z terenu całego województwa małopolskiego przebywające w Internacie.

 

W godzinach od 6.30 do 8.30 oraz 15.00 do 17.00 w piątki od 15.00 do 18.00 uczniowie mają możliwość korzystania ze świetlicy.

 

W skład Naszego Ośrodka wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 

  • Przedszkole Specjalne nr 15,
  • Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 6
  • Filia Nr 1 Szkoły Podstawowej Nr 6 na os.Zielonym 28,
  • Gimnazjum Nr 64 Specjalne,
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 3,
  • grupy rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną,
  • internat.

 

Władze Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego Nr 4

 

Dyrektor Ośrodka

mgr Marek Tokajuk

 

Z-ca Dyrektora Ośrodka

mgr Anna Chachuła

mgr Edyta Mazurkiewicz

 

Kierownik ds. opiekuńczo-wychowawczych

mgr Monika Kaszczuk

 

Kierownik Filii SP Nr 6

mgr Teresa Mayer

 

Z władzami Ośrodka bardzo ściśle współpracuje prężnie działająca i wychodząca z wieloma inicjatywami Rada Rodziców (którą stanowią przedstawiciele poszczególnych klas szkolnych, wybrani na zebraniach Rodziców).

 

Od stycznia 2009 roku, na terenie Ośrodka działa Grupa Wsparcia dla Rodziców.

 

Dnia 24 czerwca 2009 roku z inicjatywy nauczycieli i wychowawców naszej placówki powstało Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną „Razem z Czwórką” przy SOSW nr 4 w Krakowie (więcej informacji w Dziale ” Stowarzyszenie”).