Ułatwienia dostępu

telefon SOSW4

Zadzwoń do nas

660 637 507

12 430 54 00

adres SOSW4

Nasz adres

ul. Hieronima Wietora 7

O nas w kilku słowach

Nasz Ośrodek został stworzony z myślą o dzieciach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, w wieku od 7 do 24 lat. Ponadto prowadzimy Grupy Rewalidacyjno - Wychowawcze dla dzieci i młodzieżyw wieku od 7-go do 25-go roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. W szkole funkcjonują również klasy dla dzieci z autyzmem, organizowane z myślą o ich szczegónych potrzebach. Głównym zadaniem naszej placówki jest prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i rewalidacyjnej. Zadanie to jest realizowane zgodnie z zasadami współczesnej oligofrenopedagogiki, w oparciu o programy i plany nauczania, wychowania oraz rewalidacji.

W Ośrodku przebywają dzieci z terenu miasta Krakowa oraz dzieci pochodzące z obszaru województwa małopolskiego, przebywające w internacie.

Uczniowie mają możliwość korzystania ze świetlicy, codziennie w godzinach 7.00-8.00 i  15.00-17.00. W piątki popołudniu świetlica dla wychowanków internatu pracuje od 15.00 do 18.00.

 

 

W skład Naszego Ośrodka wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 

 

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 4

 

Dyrektor Ośrodka

mgr Barbara Zawłodzka

Wicedyrektor Ośrodka

mgr Edyta Mazurkiewicz

Wicedyrektor Ośrodka

mgr Nina Zawidniak

Kierownik ds. opiekuńczo-wychowawczych

mgr Monika Kaszczuk

 

Z Dyrekcją Ośrodka bardzo ściśle współpracuje prężnie działająca i wychodząca z wieloma inicjatywami Rada Rodziców, którą stanowią przedstawiciele poszczególnych klas szkolnych, wybrani na zebraniach z Rodzicami.

Od stycznia 2009 roku, na terenie Ośrodka działa Grupa Wsparcia dla Rodziców.

Dnia 24 czerwca 2009 roku z inicjatywy nauczycieli i wychowawców naszej placówki powstało Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną „Razem z Czwórką”.