Ułatwienia dostępu

telefon SOSW4

Zadzwoń do nas

660 637 507

12 430 54 00

adres SOSW4

Nasz adres

ul. Hieronima Wietora 7

O nas w kilku słowach

 

Głównym zadaniem Naszego Ośrodka jest prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i rewalidacyjnej. Zadanie to jest realizowane zgodnie z zasadami współczesnej oligofrenopedagogiki, w oparciu o programy i plany nauczania, wychowania i rewalidacji.

Ośrodek został stworzony z myślą o dzieciach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, w wieku od 7 do 24 lat oraz  w stopniu głębokim w wieku od 7-go do 25-go roku życia. W szkole funkcjonują klasy dla dzieci z autyzmem, stworzone z myślą o ich szczególnych potrzebach. W Ośrodku przebywają dzieci z terenu miasta Krakowa oraz dzieci pochodzące z terenu całego województwa małopolskiego przebywające w Internacie.

W godzinach od 7.00 do 8.00 oraz od 15.00 do 17.00 a w piątki od 15.00 do 18.00 uczniowie mają możliwość korzystania ze świetlicy.

W skład Naszego Ośrodka wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 

  • Przedszkole Specjalne nr 15

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 4

 

 

Dyrektor Ośrodka

mgr Marek Tokajuk

Z-ca Dyrektora Ośrodka

mgr Anna Chachuła

Kierownik ds. opiekuńczo-wychowawczych

mgr Monika Kaszczuk

Kierownik Filii nr 1 SP Nr 6

mgr Nina Zawidniak

 

Z Dyrekcją Ośrodka bardzo ściśle współpracuje prężnie działająca i wychodząca z wieloma inicjatywami Rada Rodziców, którą stanowią przedstawiciele poszczególnych klas szkolnych, wybrani na zebraniach z Rodzicami.

Od stycznia 2009 roku, na terenie Ośrodka działa Grupa Wsparcia dla Rodziców.

Dnia 24 czerwca 2009 roku z inicjatywy nauczycieli i wychowawców naszej placówki powstało

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną „Razem z Czwórką” przy SOSW nr 4 w Krakowie

.