Ułatwienia dostępu

telefon SOSW4

Zadzwoń do nas

660 637 507

12 430 54 00

adres SOSW4

Nasz adres

ul. Hieronima Wietora 7

Stowarzyszenie Razem z 4

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną

„Razem z Czwórką” przy SOSW nr 4

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną „Razem z Czwórką” przy SOSW nr 4 w Krakowie powstało 24 czerwca 2009 roku z inicjatywy nauczycieli i wychowawców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Krakowie.

W 2012 roku uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego, dzięki któremu możemy ubiegać  się o 1% podatku dochodowego. Zdobyte w ten sposób środki finansowe umożliwiają nam realizację nowych projektów.

Działalność Stowarzyszenia jest oparta na pracy społecznej członków i ma na celu:

 • inicjowanie i realizację działań na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
 • prowadzenie wobec dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, rewalidacyjnej, profilaktycznej oraz podnoszenie jakości kształcenia i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • wspieranie działań statutowych SOSW nr 4 w Krakowie.
 • Od lat realizujemy projekt „Pegaz”, w ramach którego organizowane są zajęcia hipoterapii w Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji Konnej „Tabun” w Krakowie.
 • Rozpoczęliśmy kolejną zbiórkę publiczną „Radość życia”, mającą na celu dofinansowanie różnorodnych form terapii dzieci i młodzieży z SOSW nr 4 w Krakowie.

Dofinansowujemy w SOSW nr 4 zajęcia z :

 • hipoterapii,
 • arteterapii,
 • choreoterapii,
 • teatroterapii,
 • biblioterapii,
 • hortiterapii,
 • oraz zajęcia sportowe.

Pomogliśmy w utworzeniu w naszej placówce:

 • Sali Doświadczania Świata,
 • Sali Integracji Sensorycznej,
 • Pracowni Muzycznej,
 • Mobilnego Ogródka Terapeutyczno – Sensorycznego.

Dofinansowujemy:

 • zakup urządzeń, pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia różnorodnych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych oraz rozwijających zainteresowania naszych uczniów,
 • wycieczki i wyjazdy terapeutyczne uczniów SOSW nr 4,
 • działalność szkolnego  zespołu muzycznego „I o to chodzi”,
 • doposażenie pomieszczeń szkolnych  i internatowych.

Wspieramy  finansowo cykliczne imprezy SOSW nr 4:

 • „Baśniowy Świat”,
 • „Wesołe Dni Szkoły”,
 • Konkurs “Najładniejsze dekoracje świąteczne”,
 • Konkurs Plastyczny dla Przedszkolaków,
 • „Impreza Plenerowa”,
 • Festiwal Filmowy „Odkryjmy nasz świat”,
 • Zakończenie roku – zakup nagród dla uczniów oraz pamiątek dla absolwentów.

Serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc i wsparcie !!!

Pamiętajcie, razem możemy więcej !!!

***Szczegółowe informacje na temat działalności Stowarzyszenia można uzyskać na:

Stronie internetowej Stowarzyszenia "Razem z 4"

Facebook Stowarzyszenia "Razem z 4"

W imieniu Zarządu

Prezes Stowarzyszenia

mgr Kinga Grochal

NR KRS: 0000339426,

REGON: 121090200, NIP:6762412721,

NR KONTA: Alior Bank 13 2490 0005 0000 4530 3612 7886