14.10.2014

kwiotek

Napisano w Bez kategorii

Dzień Edukacji Narodowej 2014

 

Tradycyjnie w Dniu Edukacji Narodowej, uroczyście powitaliśmy nowych uczniów w naszym

Ośrodku. Pani Dyrektor mgr Elżbieta Janicka dokonała aktu pasowania nowoprzyjętych na

prawdziwych „pierwszaków”.

???????????????????????????????

???????????????????????????????

 

???????????????????????????????

???????????????????????????????

???????????????????????????????

Po zakończeniu aktu pasowania, zgromadzeni w auli zapoznali się z prezentacją

multimedialną „Pierwsze dni w szkole”, której bohaterami byli nasi nowi uczniowie.

Uroczystość uświetnił występ ucznia klasy III-ciej Gimnazjum Arkadiusza P., który zagrał

na pianinie utwór „Czardasz” autorstwa V.Montiego.

???????????????????????????????

Pan Dyrektor mgr Marek Tokajuk złożył wszystkim pracownikom Ośrodka serdeczne

życzenia, a wyróżnionym osobom wręczył dyplomy.

???????????????????????????????

O nauczycielach i innych pracownikach Ośrodka pamiętali również rodzice, którzy na ręce

Dyrekcji złożyli wiązanki kwiatów oraz zaprosili wszystkich na słodki poczęstunek.

???????????????????????????????

Oprawę muzyczną przez cały czas trwania uroczystości zapewnił nasz zespół „I oto chodzi”.

???????????????????????????????

Opracowała: mgr Agata Rams

Napisano w Bez kategorii

Lato w szkole

 

Tydzień pierwszy

Lato w szkole 2014

Tydzień drugi

Czytaj więcej ›

Napisano w Bez kategorii

IX Spotkania Plastyczne „Święto Ziemi”

IX Spotkania Plastyczne „Święto Ziemi” odbyły się  5 i 12 marca 2014 roku.  Czytaj więcej ›

Napisano w Bez kategorii

Krakowski Dzień Smakosza

Krakowski Dzień Smakosza   Czytaj więcej ›

Napisano w Bez kategorii

Wesołe Dni Szkoły

Jubileuszowe X Wesołe Dni Szkoły   Czytaj więcej ›

Napisano w Bez kategorii

Dzień Otwarty Ośrodka 27 marca 2014 roku

 

dzień otwarty info na strone1 

Nasz Ośrodek to:

- Przedszkole Nr 15

Szkoła Podstawowa Nr 6

- Filia Nr 1 Szkoły Podstawowej Nr 6 (os.Zielone 28)

- Gimnazjum Nr 64

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 3

- Świetlica (od godz. 6.30 – 17.00)                               

- Internat

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY

27 MARCA 2014 ROKU GODZ. 15.00 – 18.00

Placówka jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym i głębokim oraz dla osób z autyzmem i z niepełnosprawnością sprzężoną.

 

Naszym codziennym hasłem jest „otwarcie na świat”.

Stosujemy metody:

Stymulacji i integracji polisensorycznej, Poranny Krąg, Zajęcia z Żywiołami,Programy Aktywności Knillów, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Dobrego Startu, Terapii Affolter, Ośrodków Pracy, Treningu umiejętności społecznych, Logoterapii, Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej AAC, Biblioterapii, Muzykoterapii, Arteterapii, Batii Strauss, Klanzy, Hipoterapii, oraz elementy metod J. Cieszyńskiej, Terapii Behawioralnej i inne.

Organizujemy:

Liczne imprezy okolicznościowe, wycieczki, zajęcia sportowe, taneczne, muzyczne, wyjścia do kina, teatru i filharmonii.

W Ośrodku działa Stowarzyszenie „Razem z Czwórką”, sekcja Olimpiad Specjalnych, Grupa Gateway, liczne koła zainteresowań oraz Grupa Wsparcia dla Rodziców.

Trwają zapisy. Zapraszamy!

Informacje dodatkowe:

Godziny pracy Ośrodka:

6.30-8.00                               dyżur świetlicowy                                                

8.00-13.00 (15.00)                  zajęcia lekcyjne

13.00-17.00                             zajęcia świetlicowe

Internat funkcjonuje od poniedziałku godz.6.30 do piątku godz.18.00

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do placówki:

· Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

· Skierowanie do placówki

· Orzeczenie o niepełnosprawności

· Odpis aktu urodzenia (kserokopia) oraz 2 fotografie dziecka

· Karta zdrowia dziecka + dokumentacja medyczna

· Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum

                  

 

 

Napisano w Bez kategorii

Zabawa karnawałowa

Napisano w Bez kategorii

Podaruj Stowarzyszeniu 1%

ulotka22

Napisano w Bez kategorii

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i wspaniałego Nowego 2014 Roku

Czytaj więcej ›

Napisano w Bez kategorii