Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

 

Uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęliśmy od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania naszego hymnu. Czytaj więcej ›

Napisano w Bez kategorii

Zbiórka makulatury

W piątek 31 października rozpoczęliśmy akcję „MAKULATURA” Pod koniec każdego miesiąca będziemy zawozić do punktu skupu zebrane przez wszystkie klasy: gazety, zeszyty, książki itp. Klasy, które zbiorą największą ilość otrzymają nagrody. Wszystkim bardzo dziękujemy za zaangażowanie. W październiku zebraliśmy 313 kg makulatury.

Napisano w Bez kategorii

14.10.2014

kwiotek

Napisano w Bez kategorii

Dzień Edukacji Narodowej 2014

 

Tradycyjnie w Dniu Edukacji Narodowej, uroczyście powitaliśmy nowych uczniów w naszym

Ośrodku. Pani Dyrektor mgr Elżbieta Janicka dokonała aktu pasowania nowoprzyjętych na

prawdziwych „pierwszaków”. Czytaj więcej ›

Napisano w Bez kategorii

Lato w szkole

 

Tydzień pierwszy

Lato w szkole 2014

Tydzień drugi

Czytaj więcej ›

Napisano w Bez kategorii

IX Spotkania Plastyczne „Święto Ziemi”

IX Spotkania Plastyczne „Święto Ziemi” odbyły się  5 i 12 marca 2014 roku.  Czytaj więcej ›

Napisano w Bez kategorii

Krakowski Dzień Smakosza

Krakowski Dzień Smakosza   Czytaj więcej ›

Napisano w Bez kategorii

Wesołe Dni Szkoły

Jubileuszowe X Wesołe Dni Szkoły   Czytaj więcej ›

Napisano w Bez kategorii

Dzień Otwarty Ośrodka 27 marca 2014 roku

 

dzień otwarty info na strone1 

Nasz Ośrodek to:

- Przedszkole Nr 15

Szkoła Podstawowa Nr 6

- Filia Nr 1 Szkoły Podstawowej Nr 6 (os.Zielone 28)

- Gimnazjum Nr 64

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 3

- Świetlica (od godz. 6.30 – 17.00)                               

- Internat

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY

27 MARCA 2014 ROKU GODZ. 15.00 – 18.00

Placówka jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym i głębokim oraz dla osób z autyzmem i z niepełnosprawnością sprzężoną.

 

Naszym codziennym hasłem jest „otwarcie na świat”.

Stosujemy metody:

Stymulacji i integracji polisensorycznej, Poranny Krąg, Zajęcia z Żywiołami,Programy Aktywności Knillów, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Dobrego Startu, Terapii Affolter, Ośrodków Pracy, Treningu umiejętności społecznych, Logoterapii, Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej AAC, Biblioterapii, Muzykoterapii, Arteterapii, Batii Strauss, Klanzy, Hipoterapii, oraz elementy metod J. Cieszyńskiej, Terapii Behawioralnej i inne.

Organizujemy:

Liczne imprezy okolicznościowe, wycieczki, zajęcia sportowe, taneczne, muzyczne, wyjścia do kina, teatru i filharmonii.

W Ośrodku działa Stowarzyszenie „Razem z Czwórką”, sekcja Olimpiad Specjalnych, Grupa Gateway, liczne koła zainteresowań oraz Grupa Wsparcia dla Rodziców.

Trwają zapisy. Zapraszamy!

Informacje dodatkowe:

Godziny pracy Ośrodka:

6.30-8.00                               dyżur świetlicowy                                                

8.00-13.00 (15.00)                  zajęcia lekcyjne

13.00-17.00                             zajęcia świetlicowe

Internat funkcjonuje od poniedziałku godz.6.30 do piątku godz.18.00

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do placówki:

· Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

· Skierowanie do placówki

· Orzeczenie o niepełnosprawności

· Odpis aktu urodzenia (kserokopia) oraz 2 fotografie dziecka

· Karta zdrowia dziecka + dokumentacja medyczna

· Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum

                  

 

 

Napisano w Bez kategorii

Zabawa karnawałowa

Napisano w Bez kategorii