Ułatwienia dostępu

telefon SOSW4

Zadzwoń do nas

660 637 507

12 430 54 00

adres SOSW4

Nasz adres

ul. Hieronima Wietora 7

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

head

 

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

Integral Security Policy

W październiku 2013 r. nasz Ośrodek przystąpił do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo realizowanym na terenie województwa małopolskiego przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Ubiegaliśmy się o uzyskanie certyfikatu. W tym celu wykonaliśmy zaplanowane działania zmierzające do poprawy poczucia bezpieczeństwa na terenie naszej placówki. Pozyskaliśmy wielu partnerów, którzy współuczestniczą w realizacji naszego projektu.

W roku 2015 otrzymaliśmy Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. Po audycie w 2017 roku, został on przedłużony na kolejnych 5 lat.

Otrzymanie certyfikatu zmobilizowało nas jeszcze bardziej do dalszej pracy nad poprawą bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

Ustaliliśmy harmonogram działań na kolejne lata:

1. Dyżur pani woźnej przy wejściu do Ośrodka

2. Bezpieczeństwo w szkole – przeprowadzenie we wszystkich klasach lekcji dot. BHP

3. Uaktualnienie i opracowanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia

4. Zatwierdzenie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia

5. Zasady bezpiecznego zachowania się w szkole i na wycieczkach, podczas ferii i wakacji

6. Bezpieczne podróże po Polsce

Lębork

Istebna

7. Bezpieczne podróże zagraniczne – „Włoskie marzenie” Włochy

8. Organizowanie zajęć wyciszających i relaksacyjnych dla uczniów:

 • hipoterapia
 • choreoterapia
 • arteterapia
 • biblioterapia
 • warsztaty teatralne grupy „Itaka i Owaka”
 • basen w Parku Wodnym

9.Pozytywne formy spędzania wolnego czasu w internacie:

 • Zespół Filmowy „Wietor”
 • Teatrzyk „Przyjaciele”
 • Kółko fotograficzne „Kacperek”

10.Diagnozowanie poziomu bezpieczeństwa w środowisku szkolnym – ankiety przeprowadzone przez zespoły ewaluacyjne działające w Ośrodku. Analiza wyników ankiet.

 • Bezpieczeństwo młodzieży w SPP nr 3
 • Bezpieczeństwo podczas zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

11. Wspieranie rodziców w rozwijaniu samodzielności dorosłych uczniów SPP nr 3 – spotkania z pracownikami WTZ i ŚDS

12. Zapoznanie z bezpieczeństwem podczas pracy:

 • zajęcia pn. „Majsterkowo” dla uczniów SPP nr 3
 • zajęcia w „Pierogarni Słowiańska Uczta”

13. Doposażanie biblioteki w książki służące do realizacji zajęć o bezpieczeństwie

 14. Warsztaty dla uczniów – ukończenie szkolenia „Pierwsza pomoc i RKO”

15. Zdobycie przez uczniów certyfikatu Młodego Ratownika – ukończenie szkolenia z zakresu postępowania w obrażeniach ciała

{gallery}spb-certyfikat_mr{/gallery}

16. Zapoznanie Rady Pedagogicznej z zasadami postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego.

17. Warsztaty dla nauczycieli podnoszące bezpieczeństwo placówki

18. Warsztaty dla uczniów w ramach pięcioletniego programu profilaktyki

19. Szkolenia z zakresu BHP aktualizujące wiedzę pracowników

20. Bezpieczeństwo na każdym etapie wykonywania zadań związanych z daną sekcją w programie „The Gateway Award”

21. Bezpieczne zasady gospodarowania odpadami – warsztaty dla uczniów

22. Bezpieczne rodzinne spędzanie czasu wolnego – piknik rodzinny, spotkania świąteczne

23. Bezpieczne korzystanie z internetu, komputera, tabletu

24. Utworzenie sali SI

25. Malowanie sal szkolnych

26. Remont gabinetu psychologa i pedagoga

27. Naprawa sieci komputerowej

29. Zakup komputerów

30. Wyposażenie gabinetu przedlekarskiej pomocy

31. Czyszczenie rynien

32. Inwentaryzacja i projekt instalacji elektrycznej

33. Remont sanitariatu

34. Doposażanie internatu w celu poprawienia bezpieczeństwa wychowanków

35. Wykonanie wylewki samopoziomującej w szatni, ułożenie wykładziny PCV, cyklinowanie, malowanie parkietów, wymiana listew przypodłogowych. Przystosowanie podłóg do potrzeb osób niepełnosprawnych

36. Remont instalacji oświetlenia awaryjnego

37. Wyposażenie kuchni.

Opracowanie:

Ewa Płoskonka

Barbara Zawładzka